Här har Sveriges Mykologiska Förening lagt upp bilder på vår- och försommarsvampar insända av allmänheten, (SMF-medlemmar, Svampklappsmedlemmar och andra).

De bästa och mest informativa bilderna kommer att väljas ut av SMF och sammanställas till ett ”Vårsvampshäfte”. Fotografer vars bilder väljs ut får naturligtvis ett gratis häfte. Inga andra honorar utbetalas. Vårsvampshäftet beräknas vara klart till vårsäsongen 2022 och är tänkt som en fältguide.

Uppropet pågick fram till midsommar 2021.

Vill du vara med och bidra?

Läs mer om hur här: SMF:s upprop- Vårsvampar


Toppmurkla
(Morchella conica)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Toppmurkla
(Morchella conica)
Växtmiljö. Uppland, Gräsö
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Toppmurkla
(Morchella conica)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Vecknavling
(Lichenomphalia umbellifera)
Östergötland, Kisa, Skogsmossen
2021-05-11
Foto: Nina Marliden
Stenmurkla
(Gyromitra esculenta)
Östergötland, Kisa, Korpberget
2021-04-28
Foto: Nina Marliden
Bombmurkla
(Sarcosoma globosum)
Värmland, Torsby, utanför Knappnäs naturreservat i norra Klarälvdalen
2021-04-27
Foto: Helena Björnström
Hängeskål
(kollektivtaxon Ciboria amentacea – – caucus)
Östergötland, Kisa, Föllingsö
2020-01-25
Foto: Nina Marliden
Scharlakansskål
(Sarcoscypha austriaca)
Östergötland, Kisa, Svanbäcken
2020-01-25
Foto: Nina Marliden
Grönskål
(Chlorociboria aeruginascens)
Östergötland, Kisa, Väsby branter
2021-03-20
Foto: Nina Marliden
Bombmurkla
(Sarcosoma globosum)
Östergötland, Kisa, Väsby branter
Foto: Nina Marliden
Bäckmurkling
(Vibrissea truncorum)
Östergötland, Kisa, Billingsgölarna
2020-05-19
Foto: Nina Marliden
Bäckmurkling
(Vibrissea truncorum)
Östergötland, Kisa, Billingsgölarna
2020-05-19
Foto: Nina Marliden

Bäckmurkling
(Vibrissea truncorum)
Hälsingland, Enånger
2021-05-16
Foto: Alf Pallin
Sippskål
(Dumontinia tuberosa)
Ångermanland, Nordingrå
2021-05-08
Foto: Erik Persson
Tidig larvklubba
(Ophiocordyceps gracilis)
Ångermanland, Nordingrå
2021-05-08
Foto: Erik Persson
Vårkotteskål
(Piceomphale bulgarioides)
Ångermanland, Nordingrå
2021-05-09
Foto: Erik Persson
Svart vårskål
(Pseuoplectania nigrella
Ångermanland, Nordingrå,
2021-05-08
Foto: Erik Persson
Orange legeskål
(Byssonectria terrestris sensu lato) och
Mörk legeskål
(Pseudombrophila guldeniae)
Ångermanland, Nordingrå
2021-05-08
Foto: Erik Persson
Scharlakansskål
(Sarcoscypha austriaca)
Västerbotten, Umeå, Carlshemsskogen
2021-04-28
Foto: Erik Persson
Svart vårskål
(Pseudoplectania nigrella)
Ångermanland, Örnsköldsvik, Moliden
2021-05-08
Foto: Emma Johansson

Svart vårskål
(Pseudoplectania nigrella)
Gästrrikland, Hofors,
i gammal mossig granskog
2021-05-06
Foto: Lena Melin
Sippskål
(Dumontinia tuberosa)
Bohuslän, Rörö
2021-05-07
Foto: Anders Aronsson
Sippskål
(Dumontinia tuberosa)
Bohuslän, Rörö
2021-05-07
Foto: Anders Aronsson
Sippskål
(Dumontinia tuberosa)
Bohuslän, Rörö
Foto: Anders Aronsson.
Rökpipsvamp
(Urnula craterium)
Uppland, Jumkil,
2021-05-09
Foto: Mattias Andersson

Lokal för rökpipsvamp.
Bydelsbäcken i Jumkil, Uppland,
2021-05-09
Foto: Mattias Andersson
Möjlig vårplätt
(Heterotextus alpinus)
På tallgren på marken,
bestämning osäker (kräver mikroskopering)
Västerbotten, Umeå
2021-05-11
Foto: Ann-Katrin Sjöberg
Rökpipsvamp
(Urnula craterium)
Sörmland, Malmköping,
2021-03-09
Foto: Helena Andersson

Svart vårskål
(Pseudoplectania nigrella)
Ångermanland, Örnsköldsvik, Moliden,
2021-05-08
Foto: Emma Johansson
Scharlakansskål
(Sarcoscypha austriaca)
Småland, Linneryd,
2020-04-02
Foto: Simone Fransson