Här har Sveriges Mykologiska Förening lagt upp bilder på vår- och försommarsvampar insända av allmänheten, (SMF-medlemmar, Svampklappsmedlemmar och andra).

De bästa och mest informativa bilderna kommer att väljas ut av SMF och sammanställas till ett ”Vårsvampshäfte”. Fotografer vars bilder väljs ut får naturligtvis ett gratis häfte. Inga andra honorar utbetalas. Vårsvampshäftet beräknas vara klart till vårsäsongen 2022 och är tänkt som en fältguide.

Uppropet pågick fram till midsommar 2021.

Vill du vara med och bidra?

Läs mer om hur här: SMF:s upprop- Vårsvampar


Basidiesvampar (Basidiomycota)

Slånrödling
(Entoloma sepium)
Bohuslän, Nord-Koster, Basteviken,
under slån
2021-06-06
Foto: Monica Andersson
Vårmusseron
(Calocybe gambosum)
Östergötland, Lindköping, Garnisonsmuseet
2021-05-23
Foto: Monica Andersson
Tulostoma winterhoffii
Bohuslän, Syd-Koster, Kilesand
2021-03-19
Foto: Monica Andersson
Stjälkröksvamp
(Tulostoma brumale)
Bohuslän, Nord-Koster, Hasslevikarna
2021-03-17
Foto: Monica Andersson
Grå stälkröksvamp
(Tulostoma kotlabae)
Bohuslän, Syd-Kostrer, Kilesand
2021-03-09
Foto: Monica Andersson
Blek ostronmussling
(Pleurotus pulmonarius)
Västerbotten, Umeå
2021-05-16
Foto: Erik Persson
Gulskivig nagelskivling
(Gymnopus ocior)
Uppland, Häverö Prästäng
2021-05-22
Foto: Mattias Andersson
Liten våtrattskivling
(Rhizocybe pruinosa)
Västerbotten, Umeå
2021-05-24
Foto: Erik Persson
Hagtornsrost
(Gymnosporangium clavariiform)
på hagtorn (Crataegus sp)
Östergötland, Sturefors
2008-07-30
Foto: Monica Andersson
Hagtornsrost
(Gymnosporangium clavariiforme)
Bohuslän, Nordkoster
2021-05-10
Foto: Monica Andersson
Rödkrös
(Craterocolla cerasi)
Västerbotten, Umeå
2021-05-22
Foto: Erik Persson
Sommarspindling
(Cortinarius vernus)
Uppland, Häverö Prästäng
2021-05-22
Foto: Mattias Andersson
Sommarticka
(Lentinus substrictus)
Uppland, Häverö Prästäng
2021-05-22
Foto: Mattias Andersson
Sommarticka
(Lentinus substrictus)
Uppland, Häverö Prästäng
2021-05-22
Foto: Mattias Andersson
Hagtornsrost
(Gymnosporangium clavariiforme)
Foto: Hans von Eichwald
Hornrost
(Gymnosporangium cornutum)
Foto: Hans von Eichwald
Liten vårtrattskivling
(Rhizocybe pruinosa)
Västergötland, Tranemo, Forsa
2021-03-17
Foto: Susanne Hernqvist
Stubbrostnavling
(Xeromphalina campanella)
Foto: Caroline Elmberg
Coprinellus
aquatilis
Västergotland, Od, Stora Mollungens NR 2016-05-16
Foto: Susanne Hernqvist
Coprinellus aquatilis
Västergötland, Od, Stora Mollungens NR
2016-05-16
Foto: Susanne Hernqvist

Vårrödhätting
(Entoloma vernum)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Sommarspindling
(Cortinarius vernus)
Foto: Anders Hildingsson
Sommarspindling
(Cortinarius vernus)
Observera de kraftigt taggiga sporerna.
Foto: Anders Hildingsson
Vårmusseron
(Calocybe gambosa) – häxring
Foto: Johan Jellstam
Nejlikbrosking
(Marasmius oreades)
Bohuslän, Klövedal, Pilane
2021-05-18
Foto: Johan Jellstam
Nejlikbrosking
(Marasmius oreades)
Bohuslän, Klövedal, Pilane
2021-05-18
Foto: Johan Jellstam
Kolflamskivling
(Phloiota highlandensis)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Gyllengrå musseron
(Melanoleuca cognata)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Gyllengrå musseron
(Melanoleuca cognata)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Gul åkerskivling
(Agrocybe pediades)
Uppland, Gräsö, Nyhem
2021-05-15
Foto: Mattias Andersson
Vårmusseron
(Calocybe gambosa)
Bohuslän, Klövedal, Pilane
2021-05-16
Foto: Johan Jellstam
Vårmusseron
(Calocybe gambosa)
Bohuslän, Klövedal, Pilande
2021-05-16
Foto: Johan Jellstam
Vårmusseron
(Calocybe gambosa)
Bohuslän, Klövedal, Pilane
2021-05-16
Foto: Johan Jellstam

Stubbrostnavling
(Xeromphalina campanella)
Västerbotten, Umeå,
2021-05-10
Foto: Erik Persson
Liten vårtrattskivling
(Rhizocybe pruinosa)
Västerbotten, Umeå, Ålidhemsskogen
2021–05-13
Foto: Erik Persson
Fagerskinn
(Peniophora laurentii)
Västerbotten, Umeå, Sofiehemsparken
2021-04-27
Foto: Erik Persson

Slemsvampar (Myxomycota)

Sotägg
(Reticularia lycoperdon)
Uppland, Solna; Hagaparken
2021-04-30
Foto: Gunilla Kärrfelt
Sotägg
(Reticularia lycoperdon)
Östergötland, Kisa, Kullaparken
2019-04-19
Foto: Nina Marliden
Sotägg
(Reticularia lycoperdon)
Östergötland, Kisa, Kullaparken
2019-03-20
Foto: Nina Marliden