Ett litet litteraturtips för den lässugne!

Nu går det att beställa boken
”Skyddsvärd skog
– Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning”
Skogsstyrelsens webbutik.

Det är nästan 20 år sedan föregångaren kom ut. Den nya versionen är en riktig tungviktare på 800 sidor. I den presenteras 600 arter, av kärlväxter, mossor, lavar och svampar, som kan användas vid naturvärdesbedömningar.

Läs Skogsstyrelsens pressmeddelande om boken här

Kategorier: Naturvård