SMF har blivit nominerade i år till Naturkompaniets pris Naturbonusen. Vilket är fantastiskt!

Vinner vi så kommer en grupp passionerade mykologer och naturvårdare, att göra en kartläggning och inventering av de unika kalkbarrsskogarna på Gotland; där många ovanliga svampar finns. Artfynden kommer att rapporteras in till Artportalen. Artportalen är öppen för alla och är en webbplats för observationer av arter i Sverige. Portalen är en unik kunskapskälla och används som ett verktyg i både ideell och yrkesverksam naturvård.

En del av bidraget kommer också gå till att sprida information om de ovanliga svamparna knutna till kalkbarrskogar. Kunskapen kommer att spridas både i digital och tryckt form. Detta för att öka allmänhetens och skogsägarnas kunskaper om kalkbarrskogar.

Hjälp till genom att rösta på Sveriges mykologiska förening!

För att kunna rösta måste du vara medlem hos Naturkompaniet. Läs mer om Naturbonusen och de andra nominerade på Naturkompaniets hemsida:
naturkompaniet.se/naturbonusen/

Kategorier: NaturvårdSMF