SMF har skickat ett yttrande gällande Skogsutredningens slutbetänkande- Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Skogsutredningen 2019 skulle undersöka  ”möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.”

SMF har skickat ett yttrande gällande Skogsutredningens slutbetänkande- Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Du kan läsa det nedan.

SMF:s yttrande gällande Skogsutredningens slutbetänkande

Du hittar detta yttrande och SMF:s framtida yttranden under Dokument.

Du kan läsa Skogsutredningens slutbetänkande via länken nedan:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/starkt-aganderatt-flexibla-skyddsformer-och_H8B373

Kategorier: NaturvårdSMF