Grattis Hjördis Lundmark! Årets vinnare av Guldkniven. Hjördis har gjort en fin insats för svensk mykologi och är en välförtjänt mottagare av priset.

Nedan kommer även lite matnyttiga länkar bl.a från årets Mykologihelg; i år kallad Mykologilördag.

Känner du till en bra kandidat för Guldkniven 2022?
Läs mer om vilka som redan har mottagit priset och hur man föreslår mottagare via länken nedan:
Guldkniven

BioAtlas Medborgarforskning
Lär känna Evolutionsmuseets (Uppsalas naturhistoriska museum) material och var med och bidra med viktig information genom att koordinatsätta svampkollekter. 
https://pybossa.bioatlas.se/

Ängssvampar i Dalarna – en fältguide
Länsstyrelsen i Dalarna har gjort en fältguide för svampar i magra gräsmarker. Guiden går att köpa, alternativt ladda ner gratis. Se länk för vidare information. 
https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2020/angssvampar-i-dalarna—en-faltguide.html