Årsmötet delar ut Guldkniven till den som avsevärt har bidragit till svensk mykologi.
2023 års Guldkniv har gått till Jan Olsson. Grattis!

Jan har jobbat som biologilärare och har ett mångårigt intresse för mykologi. Ända sedan 1980-talet hade han kontakt med Leif och Anita Stridvall med vilka han tillbringade mycket tid i fält med efterföljande noggranna artbestämningssessioner med mikroskop och all tillgänglig litteratur. Efter sin pensionering blev det ännu mera tid för svampstudier och han flyttade till Kinnekulle, ett eldorado för svampälskare. Dagliga cykelturer på det västgötska platåberget har resulterat i en mycket gedigen kunskap om områdets svampar och många rapporter på Artportalen, där han för övrigt innehar plats nummer två på observatörslistan för svampar. Men han är inte bara aktiv i sina hemmamarker. Han har deltagit i flera av SMF:s mykologiveckor och varit ansvarig för artbestämningar och kvällsgenomgångar. Hans pedagogiska erfarenhet har gjort honom till en uppskattad kursledare som ödmjukt och kunnigt delar med sig av sina kunskaper. Särskilt vill vi här uppmärksamma hans omtanke om den yngre generationen, framtidens stjärnmykologer och naturvårdare.

Känner du till en bra kandidat för Guldkniven 2024?

Läs mer om vilka som redan har mottagit priset och hur man föreslår mottagare via länken nedan:

Guldkniven