Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

21 april, 2023 - 23 april, 2023

På lövved utgör sporsäcksvamparna ett karaktäristiskt och dominerande inslag. Trots det ärde ganska okända och man kan säga att de har kommit lite i skymundan bland andra kryptogamgrupper som till exempel tickor och epifytiska lavar och mossor. Samtidigt utgör de en ekologiskt viktig grupp och det är lätt att göra nya och spännande fynd. En anledning kan vara att de kan vara lite kluriga att artbestämma. Under det här veckoslutet bekantar vi oss med pyrenomyceterna och går igenom hur man går tillväga för att artbestämma dem. En bra introduktion till pyrenomyceterna, om än med några år på nacken, hittar ni här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1203075/FULLTEXT01.pdf.

Träffen kommer att inledas med kort presentation på fredag kväll. Under lördag förmiddag gör vi en kort exkursion. Därefter ägnar vi lördag eftermiddag till söndag förmiddag för identifieringsövningar. Vi avslutar vid lunchtid söndagen den 23/4. Observera att träffen inte är en traditionell kurs utan en workshop där vi lär oss tillsammans av varandra. Du kommer att behöva ha med dig eget mikroskop och annan utrustning för artbestämning till workshopen.

Plats:

SLU Artdatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala.

Ledare på workshopen:

Roger Andersson, Karl Soler Kinnerbäck och Elisabet Ottosson.

Program

Fredag 21 april

17.00 – 18.00 – möjlighet att värma mat

18.00 – Introduktion till hur man artbestämmer och introduktion till pyrenomyceter och iordningsställande av lokalen.

Lördag 22 april

Förmiddag i fält.

Eftermiddag: Gemensam genomgång av några kollekter.

Söndag 23 april

Fortsatt artbestämning eller fält, utifrån vad gruppen vill. Avslutning med lunch.

Anmälan

Är du intresserad av att delta, skicka snarast en anmälan till SMF:s kursadministratör Majken Ekstrand (majken@svampar.se – skriv ”Vedsvamp # 7” i ärenderaden). Deltagarantalet är begränsat, så när du fått klartecken via mail från Majken kan du betala din deltagaravgift. Du betalar in din deltagaravgift på SMF:s bankgiro 5388-7733. Märk betalningen med ”Vedsvamp # 7” och ditt namn.

Kostnader

Deltagaravgift: 500:-

Du behöver vara medlem i SMF för att delta i workshopen.

Boende

Ordnas på egen hand.

Måltider

Vi ordnar med egen mat under helgen. Mer information kommer vid anmälan.

Välkomna!

 

Details

Start:
21 april, 2023
End:
23 april, 2023
Event Category:

Organizer

SMF

Venue

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala