Sveriges Mykologiska Förening (SMF) ställer sig positiva till en översyn av artskyddet och välkomnar den förbättring som förslaget innebär för att arbeta med ett hållbart arbete skydd av arter och biologisk mångfald. SMF är också positiva till den förbättring som utredningen föreslår för möjligheterna att upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.

SMF ställer sig bakom merparten av de förslag som utredningen lägger fram men vill lyfta vissa frågor som bedöms relevanta för svensk mykologi.

Saffransticka(Aurantiporus croceus) är en av fem fridlysta svampar i Sverige. Foto: Michael Krikorev


SMF:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande


Du hittar bland annat detta yttrande och framtida yttranden under Dokument.

Kategorier: NaturvårdSMF