Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Tidigare aktiviteter:

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala,

På lövved utgör sporsäcksvamparna ett karaktäristiskt och dominerande inslag. Trots det ärde ganska okända och man kan säga att de har kommit lite i skymundan bland andra kryptogamgrupper som till exempel tickor och epifytiska lavar och mossor. Samtidigt utgör de en ekologiskt viktig grupp och det är lätt att göra Läs mer

Find out more »
21 april 2023
SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

Morchella, Uddevalla. Foto Jörgen Jeppson. Kursen är fullbokad – men anmäl dig gärna till reservlistan! En vårsvampshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna Läs mer

Find out more »
14 april 2023
Mykologilördag & Årsmöte

Mykologilördag & Årsmöte

På grund av pandemin har Mykologihelgen hållits på distans de senaste åren. Helgen har istället valts att kallas för Mykologilördag. Även 2023 så kommer årsmötet och föreläsningar att hållas digitalt via Zoom. Tiderna som gäller:  kl. 10–15: Mykologihelg/lördag med föreläsningar. kl. 15:15 – : Årsmöte. Kallelse till mötet och dagordning finns i Läs mer

Find out more »
11 mars 2023
Svampedag i Köpenhamn

Svampedag i Köpenhamn

Svampdag i Danmark som hålls av Danmarks mykologiska förening; Foreningen til Svampekundskabens Fremme (www.svampe.dk)

Find out more »
25 februari 2023
Vintersopptreff i Oslo

Vintersopptreff i Oslo

Norges Sopp- og Nytteveksters traditionella Vintersopptreff blir kommer i år vara både fysisk och digital. Läs mer om den på deras hemsida: https://soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/vintersopptreffet-2023/  

Find out more »
11 februari 2023
Mikroskoperingskurs i Göteborg

Mikroskoperingskurs i Göteborg

Institutionen för biologi och miljövetenskap i Göteborg Carl Skottsbergs Gata 22B,

Plats: Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet – ”Botan-huset”, Carls Skottsbergs Gata 22 B, 413 19 Göteborg. Kursledning: Ellen Larsson och Mikael Jeppson. Deltagaravgift: 600:-   Preliminärt program Fredag 3 februari 18.00 - 20.00 - samling, presentation och uppsättning av mikroskop Lördag 4 februari 09.00 - 12.00 - Mikroskopering Läs mer

Find out more »
03 februari 2023
Vedsvampsträff #6- på Flämslätt i Västergötland

Vedsvampsträff #6- på Flämslätt i Västergötland

Flämslätt,

Vedsvampar, såsom tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Men bland vedsvamparna hittar vi också flera skivlingar och skålsvampar, för att nämna några grupper. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra kräver mera noggrant bestämningsarbete. Sedan några år tillbaka anordnar SMF vedsvampsträffar där vi tillsammans Läs mer

Find out more »
20 oktober 2022
Fullbokad- Kalkbarrskogar på Gotland

Fullbokad- Kalkbarrskogar på Gotland

Foto: Michael Krikorev Vi träffas på Gotland under ett förlängt veckoslut för att ägna oss åt den spännande fungan i de got­ländska kalkbarrskogarna. Dagarna tillbringar vi i fält, eftermiddagar och kvällar ägnar vi åt bestämningsarbete och föreläsningar med naturvårds- och artteman. Vi bor, äter och jobbar tillsammans men definitiv plan Läs mer

Find out more »
13 oktober 2022
Tajgans vedsvampar: fullbokad- men reservlista finns!

Tajgans vedsvampar: fullbokad- men reservlista finns!

Idre,

Kursen är fullbokad, men anmäl dig gärna till reservlistan! OBS! det står feldatum i SMT. Rätt datum är 29 september- 2 oktober. Norra Dalarna är hårt brukat skogslandskap som dock för Svealands del är det område som har störst Stora Enso samt Billerud Korsnäs. Länsstyrelsen Dalarna har skyddat ca 4,5 Läs mer

Find out more »
29 september 2022
XXV Nordic Mycological Congress i Skåne

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne 2021  (Lunds universitet, Göteborgs universitet, Puggehatten) sköts upp till i år. Ny inbjudan skickas ut under våren 2022. Foto: Michael Krikorev

Find out more »
26 september 2022
Mykologivecka i Uppland

Mykologivecka i Uppland

Uppsala, Viks Mur 29
Uppsala, 755 91 Sverige
+ Google Map

Välkommen till 2022 års Mykologivecka!. Veckan är förlagd till det naturskönt belägna Wiks slott vid en utlöpare av Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Här finns arbetslokaler, matsal och boende samlat och det är nära till många olika slags svamplokaler.  Uppsala Svampklubb bildades 1980 och har som sitt främsta syfte att Läs mer

Find out more »
18 september 2022
Inventeringshelg på Kinnekulle: fullbokad- men reservlista finns!

Inventeringshelg på Kinnekulle: fullbokad- men reservlista finns!

Kursen är fullbokad, men anmäl dig gärna till reservlistan! En inventeringshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna åt bestämningsarbete och inrap­portering på Artportalen. Läs mer

Find out more »
09 september 2022
Svampens dag

Svampens dag

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september. Klicka på länken nedan för att se aktiviteter som kommer hållas dagen till ära. Svampens dag

Find out more »
04 september 2022
Fullbokad! – Vedsvampsträff i Göteborg

Fullbokad! – Vedsvampsträff i Göteborg

Institutionen för biologi och miljövetenskap i Göteborg Carl Skottsbergs Gata 22B,

Vedsvampsträffen är fullbokad. Kursen startar på fredagskvällen kl 18.00. Avslutning på söndagen vid lunchtid. Ett program skickas ut till dem som antas till träffen. Observera att genomförandet regleras av myndigheternas eventuella restriktioner med anledning av den pågående pandemin. Fokus kommer att ligga på skinnsvampar. Tag gärna med eget material som Läs mer

Find out more »
25 mars 2022
SMF:s Mykologilördag med årsmöte

SMF:s Mykologilördag med årsmöte

I år kommer Mykologihelgen och årsmötet hållas digitalt via Zoom. SMFs årsmöteshelg kommer begränsas till en dag. För anmälan och mer information se länken nedan: https://www.svampar.se/mykologihelg/

Find out more »
12 mars 2022
Inställd/Framflyttad- Mikroskoperingskurs i Uppsala

Inställd/Framflyttad- Mikroskoperingskurs i Uppsala

Uppsala, Viks Mur 29
Uppsala, 755 91 Sverige
+ Google Map

På grund av rådande situation kommer inte kursen att hållas den 18: februari. Mer information kommer inom kort.

Find out more »
18 februari 2022
Vintersopptreff

Vintersopptreff

Norges Sopp- og Nytteveksters traditionella Vintersopptreff blir digital i år. Läs mer om mötet på deras hemsida (https://soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/vintersopptreffet-2022/) om du är intresserad av att delta.

Find out more »
12 februari 2022
Fullbokad- Vedsvampsträff i Uppsala

Fullbokad- Vedsvampsträff i Uppsala

Fullbokad Vedsvampar, såsom tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan Läs mer

Find out more »
12 november 2021
Mykologiveckan 2021

Mykologiveckan 2021

Gotlands botaniska förening bjuder in till årets Mykologivecka på Gotland. Klicka här för inbjudan, anmälningsblankett, samt mer information om Gotland ur ett mykologiskt perspektiv (PDF).   OBS! För att delta i Mykologiveckan måste du vara medlem i Sveriges Mykologiska Förening. Anmälningsperioden startar 1 mars 2021.   Plats: Kurslokaler och boende Läs mer

Find out more »
04 oktober 2021
Fullbokad- SMF-workshop om ängsvampar i Östergötland

Fullbokad- SMF-workshop om ängsvampar i Östergötland

Kursen är fullbokad.  En helg späckad med hagvaxingar, jordtungor, fingersvampar och rödlingar! Om detta låter som ljuv musik för dina öron så är du välkommen att delta i SMF:s ängsträff som i år hålls i trakterna kring Boxholm, Östergötland. Vi kommer också att prata om inventering och uppföljning av svampar Läs mer

Find out more »
24 september 2021