Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Tidigare aktiviteter:

Skinnsvampskurs i Uppsala – Kursen är fullbokad, men en reservlista finns!

Skinnsvampskurs i Uppsala – Kursen är fullbokad, men en reservlista finns!

Kursen är fullbokad, men en reservlista finns! Lär dig artbestämma skinnsvampar! Norden har med ca 800 arter en stor diversitet av skinn och en ansenlig del av dem är naturvårdsintressanta. De flesta arter är dock svåra att bestämma utan mikroskopering och för detta avsedda nycklar. Här erbjuds en kurs där Läs mer

Find out more »
27 oktober 2023
Soppworkshop i Bollnäs – Fullbokad, men en reservlista finns!

Soppworkshop i Bollnäs – Fullbokad, men en reservlista finns!

Grå lärksopp(Suillus viscidus) Solhem, VG. Foto: Diana Miscevic Kursen är fullbokad, men reservlista finns! Boletales heter ordningen som sopparna tillhör. I denna grupp finns dock inte bara soppar med hatt och fot och rör utan också pluggskivlingar, rabarbersvampar, tryfflar och gröppor. I Bollnäs kommer vi inte att få se de Läs mer

Find out more »
21 september 2023
Vedsvampsträff #8 i Dalarna – Fullbokad, även reservlistan är full!

Vedsvampsträff #8 i Dalarna – Fullbokad, även reservlistan är full!

Workshopen är fullbokad, även reservlistan är full! Tema vedsvampar och vedlevande insekter, med särskilt fokus på skalbaggar. Tid: 14–17 september 2023 Plats: Ore skogsrike, Dalarna Vedsvampar, framför allt tickor, har ofta flera associerade insekter knutna till sig. Framför allt har relationerna mellan tickor och vedlevande skalbaggar undersökts. För skalbaggarna handlar Läs mer

Find out more »
14 september 2023
Svampens dag

Svampens dag

Foto: Michael Krikorev ”Svampens Dag” är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Dagen inträffar alltid den första söndagen i september, vilket i år innebär söndagen den 3 september. Dagen till ära håller svamp- och naturskyddsföreningar m. fl. utställningar, exkursioner och diverse aktiviteter runt om i landet. Se med Läs mer

Find out more »
03 september 2023
Mykologiveckan 2023 i Umeå

Mykologiveckan 2023 i Umeå

Lappticka(Amylocystis lapponica) Foto: Andreas Estensen Välkommen till Mykologiveckan 2023 som i år går av stapeln i gränslandet mellan Västerbotten och Ångermanland!  Datumen är söndag den 27 augusti till och med lördag 2 september och Björksoppens svampförening är värd för arrangemanget. Förläggning och utgångspunkt är Olofsfors bruk i Nordmalings kommun, cirka Läs mer

Find out more »
27 augusti 2023
Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala,

På lövved utgör sporsäcksvamparna ett karaktäristiskt och dominerande inslag. Trots det ärde ganska okända och man kan säga att de har kommit lite i skymundan bland andra kryptogamgrupper som till exempel tickor och epifytiska lavar och mossor. Samtidigt utgör de en ekologiskt viktig grupp och det är lätt att göra Läs mer

Find out more »
21 april 2023
SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

Morchella, Uddevalla. Foto Jörgen Jeppson. Kursen är fullbokad – men anmäl dig gärna till reservlistan! En vårsvampshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna Läs mer

Find out more »
14 april 2023
Mykologilördag & Årsmöte

Mykologilördag & Årsmöte

På grund av pandemin har Mykologihelgen hållits på distans de senaste åren. Helgen har istället valts att kallas för Mykologilördag. Även 2023 så kommer årsmötet och föreläsningar att hållas digitalt via Zoom. Tiderna som gäller:  kl. 10–15: Mykologihelg/lördag med föreläsningar. kl. 15:15 – : Årsmöte. Kallelse till mötet och dagordning finns i Läs mer

Find out more »
11 mars 2023
Svampedag i Köpenhamn

Svampedag i Köpenhamn

Svampdag i Danmark som hålls av Danmarks mykologiska förening; Foreningen til Svampekundskabens Fremme (www.svampe.dk)

Find out more »
25 februari 2023
Vintersopptreff i Oslo

Vintersopptreff i Oslo

Norges Sopp- og Nytteveksters traditionella Vintersopptreff blir kommer i år vara både fysisk och digital. Läs mer om den på deras hemsida: https://soppognyttevekster.no/nettbutikk/arrangement/vintersopptreffet-2023/  

Find out more »
11 februari 2023
Mikroskoperingskurs i Göteborg

Mikroskoperingskurs i Göteborg

Institutionen för biologi och miljövetenskap i Göteborg Carl Skottsbergs Gata 22B,

Plats: Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet – ”Botan-huset”, Carls Skottsbergs Gata 22 B, 413 19 Göteborg. Kursledning: Ellen Larsson och Mikael Jeppson. Deltagaravgift: 600:-   Preliminärt program Fredag 3 februari 18.00 - 20.00 - samling, presentation och uppsättning av mikroskop Lördag 4 februari 09.00 - 12.00 - Mikroskopering Läs mer

Find out more »
03 februari 2023
Vedsvampsträff #6- på Flämslätt i Västergötland

Vedsvampsträff #6- på Flämslätt i Västergötland

Flämslätt,

Vedsvampar, såsom tickor och skinn är de främsta nedbrytarna av död ved. Men bland vedsvamparna hittar vi också flera skivlingar och skålsvampar, för att nämna några grupper. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra kräver mera noggrant bestämningsarbete. Sedan några år tillbaka anordnar SMF vedsvampsträffar där vi tillsammans Läs mer

Find out more »
20 oktober 2022
Fullbokad- Kalkbarrskogar på Gotland

Fullbokad- Kalkbarrskogar på Gotland

Foto: Michael Krikorev Vi träffas på Gotland under ett förlängt veckoslut för att ägna oss åt den spännande fungan i de got­ländska kalkbarrskogarna. Dagarna tillbringar vi i fält, eftermiddagar och kvällar ägnar vi åt bestämningsarbete och föreläsningar med naturvårds- och artteman. Vi bor, äter och jobbar tillsammans men definitiv plan Läs mer

Find out more »
13 oktober 2022
Tajgans vedsvampar: fullbokad- men reservlista finns!

Tajgans vedsvampar: fullbokad- men reservlista finns!

Idre,

Kursen är fullbokad, men anmäl dig gärna till reservlistan! OBS! det står feldatum i SMT. Rätt datum är 29 september- 2 oktober. Norra Dalarna är hårt brukat skogslandskap som dock för Svealands del är det område som har störst Stora Enso samt Billerud Korsnäs. Länsstyrelsen Dalarna har skyddat ca 4,5 Läs mer

Find out more »
29 september 2022
XXV Nordic Mycological Congress i Skåne

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne

XXV Nordic Mycological Congress i Skåne 2021  (Lunds universitet, Göteborgs universitet, Puggehatten) sköts upp till i år. Ny inbjudan skickas ut under våren 2022. Foto: Michael Krikorev

Find out more »
26 september 2022
Mykologivecka i Uppland

Mykologivecka i Uppland

Uppsala, Viks Mur 29
Uppsala, 755 91 Sverige
+ Google Map

Välkommen till 2022 års Mykologivecka!. Veckan är förlagd till det naturskönt belägna Wiks slott vid en utlöpare av Mälaren mellan Uppsala och Enköping. Här finns arbetslokaler, matsal och boende samlat och det är nära till många olika slags svamplokaler.  Uppsala Svampklubb bildades 1980 och har som sitt främsta syfte att Läs mer

Find out more »
18 september 2022
Inventeringshelg på Kinnekulle: fullbokad- men reservlista finns!

Inventeringshelg på Kinnekulle: fullbokad- men reservlista finns!

Kursen är fullbokad, men anmäl dig gärna till reservlistan! En inventeringshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna åt bestämningsarbete och inrap­portering på Artportalen. Läs mer

Find out more »
09 september 2022
Svampens dag

Svampens dag

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september. Klicka på länken nedan för att se aktiviteter som kommer hållas dagen till ära. Svampens dag

Find out more »
04 september 2022
Fullbokad! – Vedsvampsträff i Göteborg

Fullbokad! – Vedsvampsträff i Göteborg

Institutionen för biologi och miljövetenskap i Göteborg Carl Skottsbergs Gata 22B,

Vedsvampsträffen är fullbokad. Kursen startar på fredagskvällen kl 18.00. Avslutning på söndagen vid lunchtid. Ett program skickas ut till dem som antas till träffen. Observera att genomförandet regleras av myndigheternas eventuella restriktioner med anledning av den pågående pandemin. Fokus kommer att ligga på skinnsvampar. Tag gärna med eget material som Läs mer

Find out more »
25 mars 2022
SMF:s Mykologilördag med årsmöte

SMF:s Mykologilördag med årsmöte

I år kommer Mykologihelgen och årsmötet hållas digitalt via Zoom. SMFs årsmöteshelg kommer begränsas till en dag. För anmälan och mer information se länken nedan: https://www.svampar.se/mykologihelg/

Find out more »
12 mars 2022