Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Tidigare aktiviteter:

Vårsvampsträff i Huskvarna, Småland – Kursen är fullbokad!

Sippskål (Dumontinia-tuberos) Foto: Susanne Hernqvist Under ett förlängt veckoslut träffas vi i Huskvarna för att ägna några dagar åt vårens svampar. Vi disponerar en arbetslokal mitt inne i Huskvarnabergens naturreservat och har utsikt över Vättern. Boende och frukost + fältlunch ordnar var och en själv. Middagar äter vi gemensamt i Läs mer

Läs mer
18 april 2024

SMF:s Mikroskoperingskurs i Uppsala – Kursen är fullbokad, men en reservlista finns!

Nu är det dags för en mikroskoperingskurs igen. Var och en ordnar mat och boende på egen hand. Möjlighet finns att mikrovärma mat i anslutning till arbetslo­kalen. Kaffe/te och kakor bjuder SMF på. Vi samlas på fredag den 15 mars kl 18.00 för en kort introduk­tion och ett par mikroskoperingsövningar. Läs mer

Läs mer
15 mars 2024

Mykologilördag och årsmöte

SMF:s Mykologilördag 2024 Det planeras flera intressanta föreläsningar. Ett de­taljerat program kommer att annonseras på SMF:s hemsida när det närmar sig. Plats: via videolänk Tid: lördag 9 mars 2024 kl 10.00 – 15.00 (15.15 startar SMF:s årsmöte via en annan videolänk) Anmälan: från och med 1 februari på svampar.se/mykologihelg/   Läs mer

Läs mer
09 mars 2024

Skinnsvampskurs i Uppsala – Kursen är fullbokad, men en reservlista finns!

Kursen är fullbokad, men en reservlista finns! Lär dig artbestämma skinnsvampar! Norden har med ca 800 arter en stor diversitet av skinn och en ansenlig del av dem är naturvårdsintressanta. De flesta arter är dock svåra att bestämma utan mikroskopering och för detta avsedda nycklar. Här erbjuds en kurs där Läs mer

Läs mer
27 oktober 2023

Soppworkshop i Bollnäs – Fullbokad, men en reservlista finns!

Grå lärksopp(Suillus viscidus) Solhem, VG. Foto: Diana Miscevic Kursen är fullbokad, men reservlista finns! Boletales heter ordningen som sopparna tillhör. I denna grupp finns dock inte bara soppar med hatt och fot och rör utan också pluggskivlingar, rabarbersvampar, tryfflar och gröppor. I Bollnäs kommer vi inte att få se de Läs mer

Läs mer
21 september 2023

Vedsvampsträff #8 i Dalarna – Fullbokad, även reservlistan är full!

Workshopen är fullbokad, även reservlistan är full! Tema vedsvampar och vedlevande insekter, med särskilt fokus på skalbaggar. Tid: 14–17 september 2023 Plats: Ore skogsrike, Dalarna Vedsvampar, framför allt tickor, har ofta flera associerade insekter knutna till sig. Framför allt har relationerna mellan tickor och vedlevande skalbaggar undersökts. För skalbaggarna handlar Läs mer

Läs mer
14 september 2023

Svampens dag

Foto: Michael Krikorev ”Svampens Dag” är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Dagen inträffar alltid den första söndagen i september, vilket i år innebär söndagen den 3 september. Dagen till ära håller svamp- och naturskyddsföreningar m. fl. utställningar, exkursioner och diverse aktiviteter runt om i landet. Se med Läs mer

Läs mer
03 september 2023

Mykologiveckan 2023 i Umeå

Lappticka(Amylocystis lapponica) Foto: Andreas Estensen Välkommen till Mykologiveckan 2023 som i år går av stapeln i gränslandet mellan Västerbotten och Ångermanland!  Datumen är söndag den 27 augusti till och med lördag 2 september och Björksoppens svampförening är värd för arrangemanget. Förläggning och utgångspunkt är Olofsfors bruk i Nordmalings kommun, cirka Läs mer

Läs mer
27 augusti 2023

Vedsvampsträff #7 med temat ”Pyrenomyceter”

På lövved utgör sporsäcksvamparna ett karaktäristiskt och dominerande inslag. Trots det ärde ganska okända och man kan säga att de har kommit lite i skymundan bland andra kryptogamgrupper som till exempel tickor och epifytiska lavar och mossor. Samtidigt utgör de en ekologiskt viktig grupp och det är lätt att göra Läs mer

Läs mer
21 april 2023
Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala,

SMFs vårsvampsträff på Kinnekulle – fullbokad, men reservlista finns!

Morchella, Uddevalla. Foto Jörgen Jeppson. Kursen är fullbokad – men anmäl dig gärna till reservlistan! En vårsvampshelg på det västgötska platåberget Kinnekulle. Berggrunden är kalkrik och de lummiga ädellövskogarna och de karga alvarmarkerna är kända för sin mycket spännande funga. Under helgen ägnar vi dagarna åt fältaktiviteter, eftermiddagarna och kvällarna Läs mer

Läs mer
14 april 2023

Mykologilördag & Årsmöte

På grund av pandemin har Mykologihelgen hållits på distans de senaste åren. Helgen har istället valts att kallas för Mykologilördag. Även 2023 så kommer årsmötet och föreläsningar att hållas digitalt via Zoom. Tiderna som gäller:  kl. 10–15: Mykologihelg/lördag med föreläsningar. kl. 15:15 – : Årsmöte. Kallelse till mötet och dagordning finns i Läs mer

Läs mer
11 mars 2023