Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Tidigare aktiviteter:

Svampedag i Köpenhamn

Svampedag i Köpenhamn

Köpenhamn,

Svampdag i Danmark.

Mer information »
29 februari 2020
Mykologihelg och årsmöte

Mykologihelg och årsmöte

Västerbacken Hotell & konferens, Kyrkogatan 17, 913 31 Holmsund.,

I år kommer årsmötet och Mykologihelgen att hållas i Holmsund, i Umeå. Huvudtemat för mykologihelgen är ”Taigans svampar”. Förutom intressanta föredrag blir det också information om 2020 års Mykologivecka, liksom senaste nytt från Artdatabanken och en ”Svampka­valkad”. Att SMF blivit 40 år kommer också att uppmärksammas. Vi inleder föreläsningarna på Läs mer

Mer information »
07 mars 2020
Naturvårdskurs- Fjällvärldens svampar

Naturvårdskurs- Fjällvärldens svampar

Strandgården i Fjällnäs,

Fjällvärlden hyser en stor mångfald av svampar, både på kalfjället och i det anslutande skogsbältet med fjällbjörk. Vissa arter är exklusivt knutna till fjällmiljön medan andra har vidare utbredning. De mest exklusiva fjällarterna har ofta en cirkumpolär utbredning och förutom i svenska fjällen finner vi dem på Island, Färöarna, Spetsbergen, Läs mer

Mer information »
27 augusti 2020
Svampens dag

Svampens dag

Svampens Dag är ett rikstäckande arrangemang som genomförts årligen sedan starten 2008. Svampens dag inträffar alltid den första söndagen i september. Varför inte gå på en svamputställning, eller en föreläsning utomhus? Kanske delta på en träff eller gå ut och leta efter svamp och bättra på dina svampkunskaper? Klicka på länken nedan Läs mer

Mer information »
06 september 2020
Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Idre(Dalarna) och Femundsmarka(Norge),

Vedsvampar, såsom tickor och skinn, är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra Läs mer

Mer information »
17 september 2020