Ta del av så mycket mer!
SMT, kurser och aktiviteter.

Tidigare aktiviteter:

Svampedag i Köpenhamn

Svampedag i Köpenhamn

Köpenhamn,

Svampdag i Danmark.

Find out more »
29 februari 2020
Mykologihelg och årsmöte

Mykologihelg och årsmöte

Västerbacken Hotell & konferens, Kyrkogatan 17, 913 31 Holmsund.,

I år kommer årsmötet och Mykologihelgen att hållas i Holmsund, i Umeå. Huvudtemat för mykologihelgen är ”Taigans svampar”. Förutom intressanta föredrag blir det också information om 2020 års Mykologivecka, liksom senaste nytt från Artdatabanken och en ”Svampka­valkad”. Att SMF blivit 40 år kommer också att uppmärksammas. Vi inleder föreläsningarna på Läs mer

Find out more »
07 mars 2020
Naturvårdskurs- Fjällvärldens svampar

Naturvårdskurs- Fjällvärldens svampar

Strandgården i Fjällnäs,

Fjällvärlden hyser en stor mångfald av svampar, både på kalfjället och i det anslutande skogsbältet med fjällbjörk. Vissa arter är exklusivt knutna till fjällmiljön medan andra har vidare utbredning. De mest exklusiva fjällarterna har ofta en cirkumpolär utbredning och förutom i svenska fjällen finner vi dem på Island, Färöarna, Spetsbergen, Läs mer

Find out more »
27 augusti 2020
Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Tallnaturskogens vedsvampar – Kunskapsutbyte med norska mykologer

Idre(Dalarna) och Femundsmarka(Norge),

Vedsvampar, såsom tickor och skinn, är de främsta nedbrytarna av död ved. Intensivt brukande av skog har lett till att artmångfalden av vedsvampar har minskat i det brukade skogslandskapet, vilket i sin tur lett till att flera arter nu är hotade. Som naturvårdsarter är flera vedsvampar ganska lättidentifierade medan andra Läs mer

Find out more »
17 september 2020
Mykologivecka 2020- Inställd

Mykologivecka 2020- Inställd

Mykologiveckan i Nybro 2020 tyvärr inställd Det har kommit till den tidpunkt då vi som arrangörer av Mykologiveckan 2020 behöver ta ställning till om evenemanget blir av eller inte. Som förening har vi beslutat att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utgått från den riskbedömning som bör göras när man arrangerar evenemang. Läs mer

Find out more »
20 september 2020
Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland. Fullbokad!

Musseronernas värld – Tricholoma-workshop i Östergötland. Fullbokad!

Kursen är fullbokad. Musseroner kan vara krångliga att artbestämma varför vi inbjuder till en Tricholoma-workshop under ett förlängt veckoslut i oktober. Vi utgår från en kursort i Östergötland (ännu ej bestämd) där vi upprättar ett tillfälligt lab. Ta gärna med eget mikroskop och relevant litteratur. Workshopen kommer att bestå av Läs mer

Find out more »
08 oktober 2020
Workshop- Sekvensera dina svampfynd; från fruktkropp till sekvens! -Inställd

Workshop- Sekvensera dina svampfynd; från fruktkropp till sekvens! -Inställd

Artdatabanken och Biocentrum på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala,

På grund av beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län, så kommer denna kursen inte hållas som planerat. Fler och fler fascineras av svamparnas mångfald. De senaste årens molekylära bestämningsmetoder har visat att tidigare skattningar av antalet svampar i världen legat rejält i underkant. Dessutom kan flera arter vara Läs mer

Find out more »
23 oktober 2020
Vedsvampsworkshop #5 -Inställd

Vedsvampsworkshop #5 -Inställd

På grund av den rådande situationen med coronaviruset har det beslutats att Vedsvampsworkshopen inte kommer att hållas.

Find out more »
13 november 2020
Vintersopptreff

Vintersopptreff

Norges Sopp- og Nytteveksters traditionella Vintersopptreff i Oslo blir förmodligen digital. Ha kolla på deras hemsida (https://soppognyttevekster.no/) om du är intresserad av att delta.

Find out more »
13 februari 2021
Mykologihelg och årsmöte

Mykologihelg och årsmöte

I år kommer Mykologihelgen och Årsmötet hållas digitalt! SMFs årsmöteshelg kommer begränsas till en dag. Tema för föredragen blir svampars taxonomi och systematik, med allmänna översikter och rapporter från pågående forskningsprojekt. Det kommer också en punkt kring SMF:s planerade verksamhet under 2021. Program(pdf) För anmälan och mer information se länken Läs mer

Find out more »
06 mars 2021