Den Biologiska Mångfaldens dag infaller i år den 22 maj. Sveriges Mykologiska Förening vill dra sitt strå till stacken och uppmärksamma svamparna och deras roll i naturen! Gå därför ut i skog och mark under vecka 21 och rapportera vad du ser på Artportalen. Vi vill speciellt puffa för tre vår- och försommarsvampar som är lätta att känna igen, men kanske inte alltid så lätta att hitta. Alla tre är saprotrofer, dvs nedbrytare. Syftet med uppropet är, förutom att lyfta tre intressanta vårsvampar, att bidra till kunskapen om svamparnas utbredningar i landet, just nu och över tid.
Så tveka inte! Ut och leta!

Klicka på bilderna för mer information om arterna.

Kameleontskål (Caloscypha fulgens). Bohuslän. Foto Jörgen Jeppson.

Tulpanskål (Microstoma protractum). Foto Kristopher Lipinski.

Vårmusseron (Calocybe gambosa). Öland. Foto Jörgen Jeppson.

 

Rapportera!
Om du hittar någon av dessa arter i samband med den Biologiska Mångfaldens Dag (eller överhuvudtaget under maj och juni 2018) ber vi dig rapportera in på Artportalen och ladda upp bilder på dina fynd. Det spelar ingen roll var i landet du gör dina observationer. Alla fynduppgifter är värdefulla. Och skulle du hitta andra svampar eller gör observationer av arter i andra organismgrupper rapporterar du förstås också! Bidra till ökad kunskap om svamparnas roll i den biologiska mångfalden!

Lycka till!

SMF-styrelsen
Kontakt: smf@svampar.se