Är du intresserad av att skriva en artikel?

Svensk Mykologisk Tidskrift publicerar originalartiklar med mykologisk anknytning, företrädesvis med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Artiklarna bör vara skrivna så att även en oinvigd men intresserad läsare skall ha utbyte av dem. Redaktionen välkomnar manuskript och bilder och besvarar gärna tankar Läs mer…

Välkommen till nya hemsidan

SMF:s hemsida har fått nytt utseende. Hemsidan ser inte bara annorlunda ut, utan har också fått nytt innehåll som exempelvis: Karta med information om tidigare Mykologiveckor. Matnyttiga länkar för den svampintresserade Få en överblick över vilka utbytestidskrifter som föreningen har.