Välkommen till nya hemsidan

SMF:s hemsida har fått nytt utseende. Hemsidan ser inte bara annorlunda ut, utan har också fått nytt innehåll som exempelvis: Karta med information om tidigare Mykologiveckor. Matnyttiga länkar för den svampintresserade Få en överblick över vilka utbytestidskrifter som föreningen har.